• Bildspel
  • Bildspel
  • Bildspel
  • Bildspel

Historik

Historien om Lastvagnsmontage AB tar sin början redan under tidiga 60-talet, då Bo Wennerstrand bedrev en smidesverkstad inriktad på reparationer av allehanda åkfordon. Det var även här, i Gunnarskog, som den första egna timmerkärran tillverkades. Vad som mer skedde inom verkstadens fyra väggar var att täckdikningsmaskinen Drainer såg dagens ljus, och denne tillverkades och såldes här fram tills dess att smidesverksamheten lades ner i slutet av samma decennium.

Gällande timmerkärran så såldes tillverkningen vidare och hamnade i händerna på Skrot Kalle vilket bedrev sin verksamhet i Eda under namnet Eda Bil o Maskin. Timmerkärran får därtill ett nytt namn, Eda Kärran, och lever sedan vidare under den uppfräschade varianten. Bo då? Jo, även han följde med till Edaföretaget och började därmed sin karriär inom lastbilsbranschen. Inriktningen var påbyggnationer på diverse lastbilar och Bo bygger några riktigt fina åk under sina år som verkmästare på stället. Fokus ligger nu på den norska marknaden och denna inriktning bibehålls under ett stort antal år.

1987 var ett episkt år, det var nämligen då som Lastvagnsmontage AB slog upp dörrarna för den verksamhet som pågår än idag. Platsen för uppstarten var Arvika, och här drevs företaget med inriktning på dumprar och tillverkning av lastväxlare. Kombinationen mellan monteringen av dumperflak och själva byggnationerna av dessa visade sig vara ett verkligt vinnande koncept då det byggs över 950 lastbilar fram tills 1999 då verksamheten upphör i Arvika och istället flyttas till Charlottenberg. Här byggs en ny verkstadsanläggning, som sedan växer i allt stadigare takt för att så småningom under 2005 byggas ut till de lokaler som är aktuella än idag.

Det var även detta år som Sweden Wrecker System togs över från VM Fordonsteknik, vilket innebar att ett komplett program av bärgningsfordon förvärvades. Detta satte fart på både produktion och efterfrågan, och ryktet sprider sig snabbt även till andra länder. Hädanefter lades det helt enkelt mer krut på att tillverka just bärgningsbilar, sälja och montera kranar, flak och lastväxlare. Var historien tar vägen efter detta? Det får framtiden utvisa.

Till toppen